Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Τας τραπέζας ανέστρεψε και είπεν: Μην ποιείτε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: