Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Παρασκευή το βράδυ στις 10, σφραγίσαν τη Βουλή, να μην προλάβουν να γράψουν οι μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: