Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρεία τες κρουταλεί.
Δεν υπάρχουν σχόλια: