Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Οι ώρες οι μέρες είναι πονηρές, γκαστρωμένες που έλεγε ο Φλωράκης
Δεν υπάρχουν σχόλια: