Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Πάρε γιατρε μ' , τα γιατρικά σ' ! Και άλλος γιατρός μας πρόκυψε μετά το μακρυνό 1967.Δεν υπάρχουν σχόλια: