Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Να πει, ποιός τον εμπόδιζε σωστά να κυβερνήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: