Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

Δεν υπάρχει νερό, μονάχα πεύκα και φωτιά.Δεν υπάρχουν σχόλια: